Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża siostro Wando – wstawiaj się za nami
Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii
Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum, 
Oblubienico strzegąca czystości,
Oblubienico czekająca na Pana,
Oblubienico doświadczająca pocieszenia,
Oblubienico ofiarowująca Jezusowi cierpienia,
Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,
Oblubienico cierpiąca za kapłanów,
Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich, 
Oblubienico cierpiąca za wiarę,
Umiłowana przez Pana, 
Pociecho Serca Bożego,
Iskro rozbudzająca ogień miłości,
Przeniknięta miłością Aniołów,
Podejmująca zadośćuczynienie, 
Opiekunko najsłabszych, 
Opiekunko powołań kapłańskich, 
Ukryta w Sercu Jezusa,
Ukryta w Getsemani,
Ukryta przed światem, 
Ukryta stygmatyczko, 
Ukryta mistyczko, 
Ukryta orędowniczko
Czyniąca zadość woli Jezusa,
Wybrana dla wynagradzania zniewag, 
Wybrana do cierpienia za innych,
Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,
Wybrana by wiernie brać krzyż codzienności,
Pokornie znosząca zniewagi, 
Cierpliwie podejmująca cierpienia,
Niezrozumiana przez bliskich, 
Dobrowolnie przyjmująca stygmaty.

Wstawiaj się za nami, służebnico Boża s. Wando,
Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy. 

Módlmy się: 
Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz