Nowenna - Dzień 9 - Wskazująca sens cierpienia

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy 

Dziecko moje, Ja konam i konać będę, aż kapłan zwróci z drogi błądzącej, chcę, byś mi w tym konaniu była pociechą, masz czynić zadość tak długo, jak długo chcę. 

Najwięcej cierpię od dusz niezdecydowanych i łatwych do drogi błądzącej [tj. podatnych na zbłądzenie]. Widzisz moje konanie, to grzechy całego świata, a ty tylko czujesz malutką cząsteczkę: [za] biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, więcej nie wytrwasz i nie proś mnie o zwiększenie [cierpienia], a gdy będę uważał za potrzebne, to sam uczynię, co chcę. 

Rozważanie

Bardzo trudno w naszym życiu zrozumieć sens cierpienia. Cierpienie jest trudnym doświadczeniem jednak ofiarowane Bogu nabiera innego znaczenia. Siostra Wanda uczy nas jak przeżywać bolesne doświadczenia naszego życia. Jak nadać im inny sens. Jak ofiarować je za zbawienie innych i dla własnego uświęcenia. Niech jednak całe nasze życie będzie przede wszystkim poszukiwaniem woli Pana i wypełnianiem jej każdego dnia. (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz