Nowenna - Dzień 8 - Cierpiąca za kapłanów

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy 

Konaj z miłości dla dusz kapłańskich, a toń w Mojej miłości aż na wielki. Najbardziej umiłowałem kapłanów i [to] kapłanów dziewiczych, muszą kochać w pragnieniu męczeństwa. 

Trzeba wyryć w duszach kapłańskich cenność kapłaństwa i znaczenie w wyjątkowych łaskach Bożych. Kapłaństwo ściśle jest związane z moim życiem w krzyżu. 

Kapłan to musi wyglądać tak: widzę duży krzyż, na którym Chrystus z kapłanem zawisają. Pragnę, aby był odmalowany dla wzmocnienia kapłanów i wiary wiernych Moich wyznawców. 

Rozważanie

Wybranie s. Wandy Boniszewskiej jest bardzo szczególne nie tylko przez znaki stygmatów i przeżycia mistyczne. Szczególne wybranie s. Wandy polega na ofiarowaniu całego swojego życia, cierpienia i ofiar w intencji uświęcenia kapłanów. W szczególności kapłanów znajdujących się w kryzysie, zmagających się z problemami i pokusami. Siostra Wanda wspiera ich modlitwą, ofiarowując za kapłanów całą siebie. Prośmy za jej przykładem o uświęcenie tych którzy ofiarowują swoje życie Jezusowi.  (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz