Nowenna - Dzień 7 - Strażniczka czystości

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Chcę, abyś mnie naśladowała w niezrozumieniu, w pogardzie, chcę wycisnąć na tobie Moją miłość względem kapłanów przez krzyż. Masz się oddać w ręce moje na zupełnie. 
Przyjdzie chwila, kiedy będę zmuszony odejść od ciebie, ale to z miłości często będę czynił, a czasem i dla zadośćuczynienia. 
Chcę i pragnę, abyś żyła i umierała dla wonności cnoty czystości i dlatego wszelkie zbrudzenia chcę, aby były zmyte ostatecznie przez ciebie krwią gorącą. 
Czystości strzeż jak źrenicy oka. 

Raz na modlitwie czułam, że Jezusowi chodzi specjalnie o duszę nieskalanych kapłanów. Wywnioskowałam to stąd, że najmniejsze zło, jakie mam miejsce w duszy świeckiej, nie może być w duszy kapłana. Chcę zmywać własną krwią. I tak, jeżeli tylko kapłan zgrzeszył przeciw przykazaniom lub stanowi kapłańskiemu, to Jezus w czasie Mszy świętej jest w krwawych liturgicznych szatach. 

Rozważanie

Siostra Wanda Boniszewska swoją drogę powołania życiowego przeżywa w zakonie wypełniając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzienniku duchowym podkreśla znaczenie bezwarunkowego oddania się Jezusowi. Przestrzega przed niebezpieczeństwem grzechu nieczystości. Prośmy dziś Pana by dał chrześcijanom, a szczególnie kapłanom dar życia w czystości zgodnie z powołaniem każdej osoby. (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz