Nowenna - Dzień 6 - Walcząca o uświęcenie kapłanów

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy 

[Ofiaruj się] Za wasze zgromadzenie w stosunku do moich synów [tj. by żyło misją ofiary za kapłanów]. Patrz na obrazek dusz kapłańskich, miotanych namiętnościami grzechów najobrzydliwszych, ale ofiara Mego Syna i Krew Przenajdroższa zmywa [to wszystko] i [dusza kapłana wówczas] lilią staje się niczym nie zaciemnioną – oto stanowisko kapłana. 

Kapłan aniołem – czy Chrystusem?
Któż to? Anioł czy człowiek, czy Chrystus przy ołtarzu?
Potęgą – zdumiewa, słabością przeraża. 
Tak kapłan goreje miłością Bożą – związany z aniołem.
Raz z Chrystusem wśród obłoków na Taborze stoi, 
Czasem na Golgocie wraz z Nim żółcią poi. 
Czar złota go nie olśni, kajdany nie zmogą,
Hołd nie upoi, potwarz nie napełni trwogą,
Jeszcze dzielniejszy wyjdzie z tej próby ogniowej…
Od Chrystusa czerpie siłę, poświęcenie,
A gdy składa ofiarę dla świata zbawienie, 
Krople krwi własnej miesza do Krwi Chrystusowej!

Rozważanie

S. Wanda bezpośrednio i wielokrotnie pytana dla jakiej misji została wybrana i dlaczego na swoim ciele nosi znaki męki Jezusa zawsze odpowiadała jednoznacznie: Dla uświęcenia kapłanów. Podkreśla znaczenie i wielkość bycia kapłanem. Podkreśla też niebezpieczeństwo pokus i możliwość upadku. Za jej przykładem módlmy się za kapłanów. Prośmy Boga o kapłańskie powołania by nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych tajemnic. (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz