Nowenna - Dzień 5 - Czuwająca z konającymi

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Już w nocy uczułam ostry ból w sercu, głowie, rękach i nogach. Mój Boże, co robisz! Daj, proszę abym mogła wstać jutro. Wstałam i słuchałam Mszy świętej. 

Proszę Ojca Przedwiecznego o przebaczenie za grzechy wasze [moi prześladowcy], a ty, Cherubie, masz prosić o miłosierdzie nasze [ludzkie] dla [tych okrutnych] władz. 

Po mszy świętej jestem przy konającej staruszce otoczonej mocami złymi, obok duchów światłości. Straszna to chwila, ale i pocieszająca, za chwilę złączy się na zawsze z Bogiem. Modle się za nią, proszę o zwycięstwo. Konanie przedłuża się. 

Twoje, [Wando,] konanie [wewnętrzne] też się przedłuża, a to dla oczyszczenia się całkowitego. 

Rozważanie

W swoim dzienniku duszy s. Wanda zapisuje mistyczne doświadczenie towarzyszenia w ostatniej drodze ludziom umierającym. Przypomina o potrzebie modlitwy i ofiary za konających oraz zmarłych cierpiących w czyśćcu. Niech jej przykład będzie dla nas wskazaniem jak wypełniać przykazanie miłości, wobec osób które już odeszły od nas, ale nadal potrzebują naszej troski i miłości. Codzienne nasze życie przynosi wiele okazji do ofiarowania cierpienia, postu i modlitwy za zmarłych. (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz