Nowenna - Dzień 4 - Zgłębiająca tajemnicę Trójcy Świętej

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy 

Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, [Synu] i Duchu Święty – wszechmogący, wszędzie obecny, nieskończenie dobry i miłosierny, uwielbiam Cię, wierzę w Ciebie, Tobie ufam, miłuję Cię z całego serca. Dzięki Ci za wszystkie dary nieustannie udzielane mi, Kościołowi i światu całemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

„Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego” (Mk 4,11). Dziękuję Ci Najukochańszy Jezu za światłość dla mej duszy o tajemnicy Przenajświętszej Trójcy, tak często nie umiałem wyjaśnić dzieciom [tej tajemnicy] przygotowując je do Pierwszej Komunii świętej. A już kilkanaście razy udzieliłeś mi się Sam w przeogromnej światłości (a była to chwila po przyjęciu Komunii świętej). Czułam się cała ogarniętą Twoim światłem. 

Rozważanie

Siostra Wanda w sposób mistyczny przeżywała tajemnicę Trójcy Świętej. W swoim zeszycie duchowym zostawia nam sposób w jakim doświadcza miłości Boga w Trójcy Świętej jedynego. Podkreśla, że tylko dzięki łasce wiary i oświecaniu pochodzącym bezpośrednio od Boga może przeżywać tajemnicę Trójcy Świętej. Za jej przykładem prosimy o dar wiary i dar zgłębiania tajemnic naszej wiary. Dziękujmy, tak jak ona, za dary już otrzymane.  (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz