Nowenna - Dzień 3 - Siostra Aniołów

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy 

Aniołowie niosą nam Pisma święte – źródło naszego Odrodzenia i Różaniec święty- środek do naszego zbawienia. 
W tym domu, jak w Kościele
Nie opuszczaj mnie Aniele!
Czuwaj zawsze przy mym boku,
Nie odstępuj ani kroku
I zasłaniaj ode złego,
Uczyń to dla dobra mego!
O mój Aniele, ty mi rękę daj! 
Do jasnych źródeł, ty mię zaprowadź!
Proszę mi pokazać wschodzących zórz
Zmartwychwstające Królestwo dusz,
A dbać [tj. drżeć] nie będę o uświęcenie własne,
Będę spokojną spać. 

Rozważanie

Siostra Wanda Boniszewska CSA oddała się Chrystusowi na własność w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów. Poszła za Jezusem „bardziej z bliska” w Zgromadzeniu, które ukryte przed światem jak Aniołowie troszczy się o uświęcenie życia szczególnie kapłanów. Wzywała w trudnościach opieki swojego Anioła Stróża i swoim przykładem uczy nas jak wzywać opieki anielskiej i Bożej pomocy każdego dnia naszego życia. (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz