Nowenna - Dzień 1 - Czuwająca przy Jezusie w Tabernakulum

ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę…. Amen. 

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy 

Dziękuję Ci Najukochańszy [Boże], że mnie stworzyłeś z rodziców katolickich, dziękuję, że zostałam ochrzczoną w kościele katolickim, dziękuję Ci najukochańszy za łaskę powołania do zakonu. Dziękuję Ci Jezu za to, że stale dajesz się poznać wśród nas tu na ziemi. 

Dziękuję Najukochańszemu [Bogu], za łaski żywej wiary w Twoje [Jezu] stałe mieszkanie w Tabernakulach. Dziękuję za udzielonych i wybranych przez Ciebie.

Rozważanie

Będąc małym dzieckiem Wanda miała ogromne nabożeństwo do Jezusa ukrytego w tajemnicy Eucharystii. Bardzo pragnęła uczestniczyć w Eucharystii jednak z powodu wieku rodzice nie zabierali jej do Kościoła. W takich momentach płakała, bardzo tęskniąc za Jezusem w Eucharystii. Szczególnie współczuła Jezusowi zamkniętemu w Tabernakulum, wyrażając pragnienie by Mu towarzyszyć. Za jej przykładem chcemy budować w nas pragnienie i potrzebę czuwania przy Jezusie w Eucharystii dla nas i dla naszego zbawienia. (chwila ciszy)

Wezwania do Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Twojej męki, spraw abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona krzyż i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Źródło: Ks. Michał Siennicki SAC, Dziewięć dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską CSA, Fundacja Misericordia, Ożarów Mazowiecki 2020.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz