Siostra Wanda przed trybunałem

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny mistyczki, która pokutowała za grzechy innych i brała na siebie ich cierpienia.

W kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich 9 listopada kard. Kazimierz Nycz otworzył proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Stygmatyczka zmarła w 2003 r. w opinii świętości w domu zgromadzenia w Konstancinie-Jeziornie. jak zaznaczył postulator procesu ks. dr Michał Siennicki SAC, za życia s. Wanda stawała przed świeckimi sądami, które skazały ją na lata cierpień i upokorzeń w sowieckich łagrach. Tym razem jej życiu przyjrzy się trybunał beatyfikacyjny, który nie chce wydać skazującego wyroku, ale zbada heroiczność jej cnót.

Proces, który dziś rozpoczynamy, ma za zadanie ukazać, że heroiczność jest możliwa nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia - zaznaczył postulator, reprezentujący w procesie Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Przypomniał, że s. Wanda mimo wielu lat ciężkiego więzienia "trwała heroicznie przy Chrystusie, świadcząc o Nim, nosząc na swoim ciele rany Chrystusa i ofiarując cierpienia za kapłanów. - Widzimy, jak bardzo aktualne są przesłanie i styl życia, jaki prowadziła. Jest potrzebny Kościołowi, zarówno wiernych świeckim, osobom konsekrowanym, jak i kapłanom i biskupom. Wanda Boniszewska za nich poświęciła całe swoje życie - mówił ks. Michał Siennicki.

Podczas pierwszej uroczystej sesji zaprzysiężono trybunał beatyfikacyjny, w skład którego weszli: kard. Kazimierz Nycz, ks. dr Jacek Wiliński - jako delegat kard. Kazimierza Nycza, ks. Michał Siennicki, ks. Michał Turkowski - jako promotor sprawiedliwości, notariusz ks. dr Bartłomiej Pergoł i notariusz pomocniczy s. Aleksandra Więcek CSA.

- Siostra Wanda nie będzie beatyfikowana za to, że była mistyczką i stygmatyczką. W rozpoczynającym się procesie będziemy udowadniać heroiczność jej cnót teologalnych i moralnych. Jej mistycyzm jest znakiem, że była zjednoczona z Bogiem w sposób szczególny, taki, który nie zdarza się często - podkreślił metropolita warszawski.

Zaznaczył przy tym, że takie osoby jak s. Wanda, "która, miejmy nadzieję, będzie wkrótce błogosławioną", a także wielkie grono już wyniesionych na ołtarze świadczą o świętości Kościoła, o tym, iż - jak pisze psalmista: "Bóg mieszka w jego wnętrzu".

- Chcemy się upodabniać na miarę grzesznego człowieka do świętości Boga. Święty jest także Kościół - mistyczne ciało Chrystusa - składający się z ludzi słabych, grzesznych, dążących do świętości. Nasza droga do świętości jest odpowiedzią na to wszystko, co w Kościele jest słabe, grzeszne (...) i wymaga stałego nawrócenia - mówił kard. Kazimierz Nycz, dodając, by w sytuacji ujawniania i eksponowania w mediach grzechów ludzi kościoła nie zwątpić w jego świętość.

Siostra Maria Piątkowska, matka generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, przypomniała, że powstałe w 1889 r. zgromadzenie otrzymało misję współpracy, współcierpienia z kapłanami i modlitwy za nich. - Siostra Wanda Boniszewska otrzymała łaskę tego charyzmatu w sposób szczególny. Prowadząc życie ukryte, ofiarowała swe cierpienia za kapłanów i osoby konsekrowane - podkreśliła matka generalna.

Informacje zebrane w trakcie prac trybunału są tajne. Obejmą przesłuchania świadków, badanie wszystkich pism związanych ze sługą Bożą i prześledzenie jej życia od strony historycznej, w tym dokonanie kwerendy na temat jej działalności w innych diecezjach, w których przebywała. W przypadku s. Wandy dojdzie jeszcze badanie sprawy stygmatów - czy rzeczywiście nosiła na ciele ślady męki Pańskiej i czy miały one charakter nadprzyrodzony. Trybunał przyjrzy się też od strony teologicznej obrazowi namalowanemu według wizji, jaką s. Wanda otrzymała od Jezusa, i na Jego prośbę. Kiedy zakończy prace, po uroczystej sesji zamknięcia procesu na etapie diecezjalnym dokumenty zostaną przesłane do Watykanu.

Na zakończenie pierwszej sesji odmówiono modlitwę o beatyfikację s. Wandy. Oprócz procesu badającego życie i nauczanie kandydatki na ołtarze będzie prowadzony proces w sprawie domniemanego cudu, jeśli taki zostanie zgłoszony do postulatora procesu. Informacje o łaskach za wstawiennictwem sługi Bożej można kierować do ks. Michała Siennickiego SAC, ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Źródło: Joanna Jureczko-Wilk, Siostra Wanda przed trybunałem, w: Gość Warszawski nr 47/2020, s. III.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz