Zeszyt czwarty. Moje osobiste notatki.

Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty - wszechmogący, wszędzie obecny, nieskończenie dobry i miłosierny, uwielbiam Cię, wierzę w Ciebie, Tobie ufam, miłuję Cię z całego serca. Dziękuję Ci za wszystkie dary nieustannie udzielane mi, Kościołowi i światu całemu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen...

"Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego" (Mk 4,11).
Dziękuję Ci Najukochańszy Jezu za światłość dla mej duszy o tajemnicy Przenajświętszej Trójcy, tak często nie umiałam wyjaśnić dzieciom przygotowując je do Pierwszej Komunii św.
A już kilkanaście razy udzieliłeś mi się Sam w przeogromnej światłości (a była to chwila po przyjęciu Komunii św.). Czułam się cała ogarniętą Twoim światłem.
Wówczas musiałam zapomnieć się gdzie się znajdowałam, ale to musiał być tylko moment, chociaż tak mi się zdawało, ale ile czasu trwało? - nie wiem...

w: S. Wanda Boniszewska. Ukryta przed światem. Dziennik duszy, Częstochowa 2016.