Dziennik duszy s. Wandy - 1938 rok

Co to jest kapłaństwo?
Kapłaństwo to Chrystus na Krzyżu. Chrystus wciela się w kapłana. Kapłan to Chrystus na krzyżu rozpięty, stale konający, przez krzyż otwiera niebo, dostęp daje do nieba. Stale ma tonąć w Mojej miłości, w ofierze do zniszczenia. Stale ma umierać sobie, jak Ja konam dla dusz, by im niebo otworzyć. Musi mieć wiare silną i niezachwianą, na burze odporny, w krzyżu ufność i siłę. Kapłan ma byc według mojej myśli i pragnień, więcej miłości, a z miłosci pełnienie Mojej woli i ofiarę, aż do zniszczenia.

Brzydzę się najmniejszym grzechem, wynagradzaj za innych. W chwilach konsekracji Ja jestem. Co widziałaś i jak widziałaś, polecam, Wandziu, anielska siostro, napisz, bo chcę. W konsekracji kapłanów, biskupów, Ja jestem. Chrystus to kapłan.

w: S. Wanda Boniszewska, Ukryta przed światem. Dziennik duszy, Częstochowa 2016.