"Pragnę czystości twego serca"

Chrystus do s. Wandy: "Pragnę czystości twego serca i masz zajaśnieć jak ta świeca, inna od innych, bo łask ci nie szczędzę. Ksiądz ten ma być w moich narzędziach użytych dla ciebie. Będziesz miała trudności w otworzeniu mu duszy, to użyję innych sposobów. Otwarcia pragnę, choćby z tego powodu powstały cierpienia, ze strony otoczenia, czy spowiednika. Niechaj wszystko będzie oświecone, bo tylko w światłości poznają, gdziem jest".

W: "Nieznaną jestem...", Warszawa 2009, s. 112.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz