"On ma być twoim kierownikiem"

Widzę przyszłego księdza, Jezus wskazuje: "On ma być twoim kierownikiem duszy krótko, ale zdrowy sąd wyda, i po twojej śmierci. Użyję go za narzędzie przeciw burzy, jaką będziesz musiała przejść za kapłanów. Stanie w twojej obronie kilkanaście razy i tyleż razy zwątpi sam o tobie. Przeciwnik nasz będzie podejmował całe swoje grono przeciw niemu i tobie, używając osób mnie poświęconych".

W: "Nieznaną jestem...", Warszawa 2009, s. 110.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz