Modlitwa o beatyfikację siostry Wandy Boniszewskiej
Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestniczenia w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa.

Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę….   Amen.

O otrzymanych łaskach prosimy powiadamiać Postulatora ks. dra Michała Siennickiego SAC, ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki (Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów)

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 2.10.2020/Nr 2094/2020.